SC PROCONS SRL București
Proiectare și consultanți în domeniul hidraulic, pneumatic și al sistemelor de ungere


Serviciile de calitate oferite de SC PROCONS SRL București au dus la realizarea în timp a unor lucrări importante cum ar fi:

A. Instalații hidraulice
1.Instalația hidraulică de întins site la Mașina de Hîrtie Nr.1 de la SC AMBRO SA Suceava, an executie 2000
* Instalația a fost gîndită să asigure o forță de întindere controlată a sitelor indiferent de sarcină.
* Reglarea presiunii de întindere se face individual pe cele 8 site, din pupitrul de comandă.
* Instalația este monitorizată prin folosirea unui automat programabil.
* Întrucît mașina funcționează 24 de ore din 24, instalația a fost gîndită ca distribuitoarele să nu rămînă sub tensiune în perioada de lucru.2.Instalația hidraulică foreză de la SC AMIC SA Tulcea, an executie 2000
* A fost realizată remedierea instalației hidraulice.


3.Instalația hidraulică la înfășurător K17 de la SC CELROM SA Droberta Turnu Severin, an executie 1995
* La modernizarea mașinii K17 a fost înlocuită instalația hidraulică a înfășurătorului pentru creșterea productivității.
* Instalația hidraulică a fost realizată pe blocuri hidraulice și cu o nouă automatizare.

4.Instalația hidraulică la Macaraua POCLAIN de la SC CELROM SA Drobeta Turnu Severin, an executie 1998
* Au fost executate reparații la instalația hidraulică de la Macaraua tip POCLAIN prin reproiectarea distribuitoarelor și a pompei duble cu pistoane în linie.


5.Instalația hidraulică la Mașina de îndoit țevi de la AUTOBUZUL SA București, an executie 1996
* Pentru modernizarea mașinii de îndoit țevi a fost executată reparația capitală prin înlocuirea instalației hidraulice și de automatizare.

6.Instalația hidraulică de acționarea a liniei de tratament produse turnate IAIFO Zalău, an executie 1992
* Instalația hidraulică a fost reproiectată și executată pe blocuri hidraulice pentru modernizarea mașinii și creșterea productivității.

7.Instalația hidraulică de acționarea a vanelor la Barajul de la Siriu, an executie 2004
* Instalația hidraulică a fost realizată pe blocuri hidraulice, traseele sunt realizate pe țeavă cu etanșare tip ERMETO, sistemul de supraveghere este realizat cu automat programabil.8.Instalația hidraulică de 600 bar Cap Dual de la SC VICTORIA Florești SA-MICHELIN, an executie 2001
* Instalația este realizată cu amplificator pneumo-hidraulic cu supapă de siguranță de 700 bar, cu vizualizarea presiunilor de lucru și a presiunii pompei independent, cu recuperarea uleiului din circuitul de aer printr-un filtru separator de ulei.

9. Modernizare presa de vulcanizat pentru laborator de la SC VICTORIA Florești SA-MICHELIN, an executie 2003
* Modernizarea presei de vulcanizare laborator a constat in realizarea unei instalații hidraulice necesară acționării și menținerii forței cilindrului de presare; unei instalații de încălzire a platanelor presei care folosește ca agent termic aburul si a unei instalații electrice, avînd și componente electronice, necesară pentru comanda și monitorizarea procesului tehnologic

B. Instalații de ungere
10.Instalația de ungere la Mașina de Hîrtie Nr.2 de la SC AMBRO SA Suceava, an executie 1996
în cadrul modernizării instalației de ungere a fost înlocuită stația de alimentare la care a fost adăugată o instalație de filtrare corespunzătoare.


11.Instalația de ungere cu ulei la Mașina de Hîrtie Nr. 1 de la SC AMBRO SA Suceava, an executie 2000
* A fost realizată instalația de ungere centralizată cu ulei a rulmenților, angrenajelor și lagărelor de la mașina de hîrtie, cu produse ale firmei DropsA Italia, cu circulația uleiului în circuit închis. Reglajul debitului necesar fiecărui punct de ungere se face în buclă închisă, comandată automat dintr-un programator.


12. Instalaăia de ungere cu unsoare la Mașina de Hîrtie Nr. 1 de la SC AMBRO SA Suceava, an executie 2000
* A fost realizată o instalație de ungere centralizată cu unsoare pentru lagărele valțurilor de la mașina de hîrtie.

13.Instalația de ungere cu ulei de la Mașina Nr. 6 de la SC ECO PAPER SA Zărnești, an executie 2001
* Au fost executate reparații capitale la instalația de ungere centralizată cu ulei, prin modernizarea rezervorului de ulei, repararea rotametrelor și înlocuirea țevilor uzate.


14.Instalația de ungere centralizată pentru Mașina de Injecție Mase Plastice de la SC MULTIPLAST PROD SRL București, an executie 2000
* A fost înlocuită instalația de ungere a ghidajelor și articulațiilor de la Mașina de Injecție Mase Plastice.

15.Instalația de ungere centralizată la Calandru de la SC VICTORIA Florești SA-MICHELIN, an executie 2002
* Instalația este realizată cu amplificator pneumo-hidraulic iar distribuția se realizează în sistem progresiv. Supravegherea funcționării este realizată de un programator electronic.

16.Instalația de ungere centralizată la Laminorul de tablă de la ERDEMIR SA Tîrgoviște, an executie 2002
*Instalația de ungere este realizată cu amplificator pneumo-hidraulic iar distribuția se realizează în sistem linie dublă.  *Supravegherea funcționării este realizată de un programator electronic.

17.Instalația de ungere centralizată la valțurile de presare a hîrtiei în zona umedă de la ECOPAPER SA Zărnești, an executie 2002
* Instalația de ungere este realizată în circuit închis cu supravegherea electronică a debitului vehiculat, a presiunii de lucru și cu alarmare pentru situații de ieșire din parametri.

18.Instalații de ungere la prese de 63 tf, 100 tf si 150 tf, la liniile de ambutisare de la Presate Dacia SA, an executie 2004
* Instalațiile de ungere sunt realizate în sistem progresiv. Supravegherea funcționării este realizată de un programator electronic.

19.Instalația de ungere centralizată pentru cajele K1 ... K14, este necesară pentru ungerea rulmenților cilindrilor de presare și a rulmenților casetelor de la laminorul de sîrmă de la S.C. DUCTIL STEEL S.A. Buzău, an executie 2005
Instalatia de ungere este realizata in sistem linie dubla cu monitorizarea și comanda electronica a funcționării.

20.Instalații de ungere centralizată cu unsoare pentru compensatori calandru B2 si C1 de la SC VICTORIA Florești SA-MICHELIN, an executie 2005
* Instalatiile de ungere sunt realizate in sistem progresiv cu monitorizarea și comanda electronica a funcționării.

21. Instalații de ungere centralizată cu ulei pentru lagare calandru B2 si C1 de la SC VICTORIA Florești SA-MICHELIN, an executie 2005
* Instalatiile de ungere sunt realizate in circuit inchis cu supravegherea și comanda electronica a debitului vehiculat, a presiunii de lucru si cu alarmare pentru situatii de iesire din parametri.

C. Instalții pneumatice
22.Instalația pneumatică de la Mașina de Găurit în Coordonate de la SC ECAS ELECTRO SRL București, an executie 2002
* A fost realizată instalația pneumatică pentru fixarea cutiei ce trebuie prelucrată, și a instalației pneumatice de răcit scula prelucrătoare pentru Mașina de Găurit în Coordonate.

23.Instalația pneumatică roboți sudură DACIA Pitești
* Instalația a fost realizată în colaborare cu firma ELECTROTOTAL.